1. Montované haly
Montované haly
Montované domy
Panely
Plech
Konstrukce
Kontejnery
Kontakt
Sendvičové panely: 
Z požárního hlediska je velmi vhodné široké vyžití EPS do sendvičových konstrukcí mezi nehořlavé materiály. Požární odolnost skupina „B“

SENDVIČOVÉ PANELY NA MONTOVANÉ STAVBY:

Standardní provedení:

·Obvodové sendvičové panely:
·Střešní sendvičové panely.
·Sendvičové panely pro čisté výrobní prostředí.
·Speciální sendvičové panely.

Tepeln
ě a zvukově izolační materiály:
Speciáln
ě pro podmínky v České republice doporučujeme panely EPS 100mm s  uzavřeným  plechem .

Boční panely síla plechu  0.5mm
Střešní panely síla plechu 0,5-1 mm  

Dodáváme sendvičové panely i na samostatné objednávky ceny od 200 Kč / m2

 

Tabulka 1: Typické vlastnosti EPS
(teplota při testu 70 °F (23 °C)
Hustota   Napětí při 10% stlačení   Pevnost v ohybu   Pevnost v tahu   Pevnost ve střihu
(pcf) Kg/m3 (psi) MPa (psi) MPa (psi) MPa (psi) MPa
2,5 41 42 0,29 75 0,52 74 0,51 92 0,63
         Poznámka: Hodnoty jsou založeny na krátkodobých laboratorních zatěžovacích podmínkách z ASTM. Jak teplota, tak i doba zatížení mohou ovlivnit koncové hodnoty.
Polystyren (expandovaný / extrudovaný) do 80°C 0,040 W/(m*K)
Tvrdá polyuretanová pěna -200 až +200°C 0,025 W/(m*K)
Minerální vata max. 700°C 0,045 W/(m*K)
Přírodní  ovčí vlna    
Zateplení podle použitých materiálů:

Druh konstrukce
  
Tepelný odpor
 
  RN [m2 . K . W-1]
  
  Požadovaná hodnota Doporučená hodnota
Přípustná hodnota 1)
Střecha plochá se sklonem do 5o včetně, strop pod nevytápěným prostorem, podlaha nad nevytápěným prostorem
3,00
4,35
1,90
Střecha šikmá se sklonem od 5o do 45o včetně
2,50
3,65
1,25
Střecha strmá se sklonem nad 45o, vnější stěna
2,00
2,90
1,25
Požární odolnost sendvičového panelu EPS 100 je ve skupině „B“,
odolnost uváděná v minutách je větší jak 15 minut.

Tepelný odpor   EPS 100  RN  = 2,5 [m2 . K . W-1] 


Tepelný odpor konstrukcí pro budovy obytné a občanské dle ČSN 73 0540, platné do 1.4.2005
Poznámky:
-  hodnoty RN pro budovy obytné a občanské s převážně dlouhodobým pobytem lidí
- 1) Přípustná hodnota platí pro rekonstrukce.
- Normy: ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, 5/1994