1. Montované haly
Montované domy
Panely
Plech
Konstrukce
Kontejnery
Kontakt
© 2008 1. Montované haly
Montované haly
Montované haly
Využití
Ukázková kalkulace
Velikost
Zateplení
Konstrukce
Vstupní dveře a okna
Čisté prostory
Sociální zařízení
Speciální design
Cena
Fotografie
© 2008 1. Montované haly
Pozadí
Všechny ocelové konstrukce jsou navrhovány a dále zpracovávány v systému CAD 3D a CADD
(Computer-Aided Design & Drafting)

To umožnuje rychlé a přesné vykreslení 3D objektu jeho dynamickou symulaci na matematicko-fyzikální a pov
ětrnostní podmínky.

Následuje další ekonomické rozkreslení na jednotlivé normalizované montážní prvky.
U montovaných hal jsou nejvíce používané profily C,U,Z,H.

Do konstrukce haly mohou být zakomponovány různa stavební a výrobní stroje a příslušenství.

Například:

Stropní sv
ětlíky
·Pochůzné lávky a schodišt
ě
·Různé druhy jeřábů a manipulačních strojů.
·Ventilační a klimatizační zařízení

Povrchová úprava konstrukce haly:

- Žárové zinkování
- Barevny vícevrstvý nát
ěr
- Práškové barvy pro specialní prostředí
MAIN FRAIN - hlavní rám konstrukce
GIRT - boční podp
ěra sendvičového panelu nebo výplně boku haly
TOPLIGT- stropní prosv
ětlovací panel
PURLIN - střešní vaznice profil   „Z“
ROOF COVERING - střešní výpl
ň - zateplený sendvič,  plechový panel  nebo jiná střešní krytina
SIDE WALL COVERING - boční st
ěna montované haly - zateplený sendvič,  plechový panel  nebo jiná vyplň
ENDWALL COVERING - čelní st
ěna montované haly
INSULATION - izolace tepelná a zvuková
WIND COLUMN , CROSS BRACING - pomocné spojení a ztužení jednotlivých nosičů konstrukce mezi sebou
ve vodorovném a příčném sm
ěru tak, aby konstrukce odolala účinku větru , vody..
CREANE - jeřáb (portálový-mostní)
CRANE BEAM - vodící jeřábová dráha
EAVE STRUCT - okapový systém