Montované domy lze rozdělit podle velikosti na:

- Malé

-
Střední

-
Velké

Podle velikosti montovaných domů jsou přesn
ě stanoveny rozměry na použité konstrukční materiály.
Montované domy
Využití
Ukázková kalkulace
Velikost
Zateplení
Konstrukce
Dveře a okna
Sociální zařízení
Speciální design
Cena
Fotografie
1. Montované haly
Montované haly
Montované domy
Panely
Plech
Konstrukce
Kontejnery
Kontakt