1. Montované haly
Montované haly
Montované domy
Panely
Plech
Konstrukce
Kontejnery
Kontakt
© 2008 1. Montované haly
Konstukce
Montované haly - konstrukce
Montovaný dům - konstrukce
Kontejnery - konstrukce
Dodáváme konstrukce  i na samostatné objednávky ceny od 600 Kč / m2 podlahové plochy.
MAIN FRAIN - hlavní rám konstrukce
GIRT - boční podp
ěra sendvičového panelu nebo výplně boku haly
TOPLIGT- stropní prosv
ětlovací panel
PURLIN - střešní vaznice profil   „Z“
ROOF COVERING - střešní výpl
ň - zateplený sendvič,  plechový panel  nebo jiná střešní krytina
SIDE WALL COVERING - boční st
ěna montované haly - zateplený sendvič,  plechový panel  nebo jiná vyplň
ENDWALL COVERING - čelní st
ěna montované haly
INSULATION - izolace tepelná a zvuková
WIND COLUMN , CROSS BRACING - pomocné spojení a ztužení jednotlivých nosičů konstrukce mezi sebou
ve vodorovném a příčném sm
ěru tak, aby konstrukce odolala účinku větru , vody..
CREANE - jeřáb (portálový-mostní)
CRANE BEAM - vodící jeřábová dráha
EAVE STRUCT - okapový systém